GameDateCompetitionResultForAgainst
Oldham v BradfordOctober 19, 1895Lost35
Bradford v OldhamFebruary 18, 1896Won75
Bradford v OldhamMarch 20, 1897Lost37
Bradford v OldhamOctober 16, 1897Won128
Bradford v OldhamMarch 12, 1898Lost1011
Bradford v OldhamApril 1, 1899Won233
Oldham v BradfordJanuary 1, 1900Won270
Bradford v OldhamSeptember 28, 1901Won80
Oldham v BradfordFebruary 22, 1902Lost05
Bradford v OldhamOctober 25, 1902Lost07
Bradford v OldhamMarch 7, 1903Won20
Oldham v BradfordMarch 10, 1903Lost35
Bradford v OldhamSeptember 26, 1903Lost35
Oldham v BradfordJanuary 23, 1904Lost25
Bradford v OldhamNovember 19, 1904Won50
Oldham v BradfordMarch 20, 1905Won85
Oldham v BradfordApril 1, 1905Draw00
Oldham v OldhamApril 5, 1905Lost58
Oldham v BradfordMarch 10, 1906Won150
Bradford v OldhamApril 7, 1906Won93
Bradford v OldhamDecember 18, 1906Lost921
Oldham v BradfordMarch 2, 1907Won190
Bradford Northern v OldhamSeptember 12, 1911Won2212
Oldham v Bradford NorthernDecember 26, 1911Won213
Oldham v Bradford NorthernOctober 30, 1915Won153
Bradford Northern v OldhamApril 8, 1916Lost020
Bradford Northern v OldhamFebruary 21, 1920Draw22
Oldham v Bradford NorthernFebruary 23, 1920Won283
Oldham v Bradford NorthernJanuary 7, 1922Won415
Bradford Northern v OldhamMarch 1, 1922Won62
Oldham v Bradford NorthernNovember 8, 1930Won4916
Bradford Northern v OldhamMarch 28, 1931Won133
Bradford Northern v OldhamMarch 6, 1937Lost1027
Oldham v Bradford NorthernApril 3, 1937Won1815
Bradford Northern v OldhamNovember 12, 1938Lost29
Bradford Northern v OldhamFebruary 18, 1939Lost02
Oldham v Bradford NorthernMarch 4, 1939Won212
Oldham v Bradford NorthernSeptember 20, 1941Won97
Oldham v Bradford NorthernNovember 8, 1941Lost010
Bradford Northern v OldhamNovember 15, 1941Won95
Oldham v Bradford NorthernSeptember 26, 1942Lost910
Bradford Northern v OldhamJanuary 16, 1943Lost811
Bradford Northern v OldhamSeptember 11, 1943Lost534
Oldham v Bradford NorthernApril 29, 1944Won65
Oldham v Bradford NorthernMay 20, 1944Lost
Bradford Northern v OldhamSeptember 9, 1944Lost036
Oldham v Bradford NorthernOctober 14, 1944Lost58
Oldham v Bradford NorthernSeptember 1, 1945Lost022
Bradford Northern v OldhamMarch 23, 1946Lost813
Bradford Northern v OldhamMarch 13, 1948Lost030
Oldham v Bradford NorthernFebruary 4, 1950Lost516
Bradford Northern v OldhamFebruary 11, 1950Won86
Oldham v Bradford NorthernAugust 18, 1951Won117
Bradford Northern v OldhamDecember 29, 1951Lost321
Bradford Northern v OldhamDecember 20, 1952Lost912
Oldham v Bradford NorthernMarch 7, 1953Lost1113
Bradford Northern v OldhamAugust 23, 1967Lost1028
Oldham v Bradford NorthernOctober 14, 1967Lost1425
Bradford Northern v OldhamFebruary 24, 1968Draw77
Oldham v Bradford NorthernFebruary 29, 1968Won122
Bradford Northern v OldhamAugust 27, 1969Lost925
Oldham v Bradford NorthernApril 3, 1970Lost712
Oldham v Bradford NorthernDecember 12, 1971Lost913
Bradford Northern v OldhamDecember 19, 1971Won147
Oldham v Bradford NorthernNovember 9, 1974Lost312
Bradford Northern v OldhamDecember 21, 1975Won2014
Oldham v Bradford NorthernApril 11, 1976Lost1639
Oldham v Bradford NorthernOctober 31, 1976Lost1020
Bradford Northern v OldhamMarch 27, 1977Lost1016
Bradford Northern v OldhamSeptember 7, 1980Lost1021
Oldham v Bradford NorthernNovember 16, 1980Won92
Bradford Northern v OldhamAugust 29, 1982Won2310
Oldham v Bradford NorthernJanuary 19, 1983Won107
Bradford Northern v OldhamAugust 28, 1983Lost814
Oldham v Bradford NorthernMarch 4, 1984Won104
Bradford Northern v OldhamNovember 4, 1984Won2314
Oldham v Bradford NorthernJanuary 29, 1985Won1614
Bradford Northern v OldhamNovember 3, 1985Won246
Oldham v Bradford NorthernMarch 16, 1986Won61
Oldham v Bradford NorthernApril 6, 1986Lost616
Bradford Northern v OldhamNovember 23, 1986Won1810
Oldham v Bradford NorthernNovember 30, 1986Lost1222
Oldham v Bradford NorthernMarch 15, 1987Won128
Oldham v Bradford NorthernNovember 15, 1987Won226
Oldham v Bradford NorthernJanuary 22, 1989Lost1430
Bradford Northern v OldhamApril 12, 1989Lost1030
Oldham v Bradford NorthernAugust 12, 1990Lost2026
Oldham v Bradford NorthernNovember 11, 1990Lost1618
Bradford Northern v OldhamMarch 3, 1991Won3710
Oldham v Bradford NorthernMarch 3, 1993Lost442
Oldham v Bradford NorthernSeptember 3, 1993Lost2024
Bradford Northern v OldhamJanuary 9, 1994Lost1648
Bradford Northern v OldhamAugust 28, 1994Lost1436
Oldham v Bradford NorthernNovember 22, 1994Won3212
Oldham v Bradford BullsSeptember 10, 1995Lost2430
Bradford Bulls v OldhamDecember 1, 1995Lost1014
Oldham Bears v Bradford BullsMay 10, 1996Lost1030
Bradford Bulls v Oldham BearsJuly 28, 1996Lost056
Oldham Bears v Bradford BullsMarch 9, 1997Lost1238
Oldham Bears v Bradford BullsMarch 21, 1997Lost1830
Bradford Bulls v Oldham BearsMay 23, 1997Lost2842
Bradford Bulls v OldhamApril 6, 2014Lost660
Oldham v Bradford BullsJune 15, 2016Lost448
Bradford Bulls v OldhamJuly 17, 2016Lost1244
Bradford Bulls v OldhamAugust 21, 2016Lost082
Oldham v Bradford BullsApril 2, 2017Won2622
Bradford Bulls v OldhamJune 25, 2017Lost1247
Oldham v Bradford BullsAugust 13, 2017Lost1620
Bradford Bulls v OldhamMarch 30, 2018Lost1230
Oldham v Bradford BullsSeptember 16, 2018Lost1624
Bradford Bulls v OldhamSeptember 30, 2018Lost047
Oldham v Bradford BullsMarch 1, 2020Lost1226
Oldham v Bradford BullsJuly 11, 2021Lost2254